fbpx
STARTA IDAG
MÖJLIGHET TILL RÄNTEFRI DELBETALNING
LÄS I DIN EGEN TAKT

KÖPVILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY

Allmänt
 ”Inredningsprogrammet” (Framstegslabbet AB 559266-1481) säljer utbildningar via den egna webbplatsen Inredningsprogrammet.se.

Genom att genomföra ett köp godkänner du våra villkor.

Nöjdhetsgaranti 
Som privatperson kan du enligt Distans och hemförsäljningslagen normalt ångra ditt köp inom 14 dagar förutsatt att du inte använt din vara eller tjänst.

När du köper en yrkesutbildning hos Inredningsprogrammet inträder en utökad garanti som ger möjlighet att logga in i utbildningsportalen och testa att studera hos oss under 14 dagar.

Garantin ger dig möjlighet att frånträda avtalet utan kostnad även om du loggat in i kursportalen och tagit del av utbildningsmaterialet.

Du meddelar att du avser att frånträda avtalet genom att mejla info@inredningsprogrammet.se

Ditt beslut måste meddelas inom fjorton dygn räknat från tidpunkten för ditt köp.

När du meddelat att du vill frånträda avtalet krediteras ditt köp och du kan inte längre logga in i studentportalen.

Observera att detta bara gäller yrkesprogrammen och inte fristående kurser.

Tillgång till utbildningsmaterialet

Efter genomfört köp får du tillgång till Inredningsprogrammets studentportal direkt och i 36 månader framåt.

Efter genomfört köp får du tillgång till en fristående inredningskurs direkt och i 12 månader framåt.

En påbörjad utbildning eller kurs får inte överlåtas till någon annan. Du får inte heller lämna dina inloggningsuppgifter till tredje part.

Betalning
Betalning sker i samarbete med Payson. Välj att slutföra köpet med VISA, MasterCard och internetbank eller betala i efterhand på faktura eller delbetalning. Läs mer här: www.payson.se

Betalning mot faktura
Vi erbjuder betalning mot faktura i samarbete med Payson AB. Betalningsvillkor är 14 dagar. För att kunna beställa mot faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som Payson genomför. Företag som betalar mot faktura måste vara registrerade i Sverige och ska betala fakturan inom 30 dagar. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället.

Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Payson debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.
Läs mer om villkoren här. 

Om inget av alternativen passar dig kan du ta kontakt med Inredningsprogrammet gällande faktura. Fakturan ska vara betald i sin helhet innan ett program eller en kurs kan påbörjas.

Information om pantsättning
Vid betalning mot Faktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Genomförande
Kursen genomförs på distans och du ansvarar själv för att planera dina studier. Alla lektioner, avsnitt, övnings- och inlämningsuppgifter finns i Inredningsprogrammets digitala lärplattform. 

Du ansvarar själv för dator, internetuppkoppling med tillräcklig prestanda, programvaror och inköp av det material som du behöver för att genomföra utbildningens olika moment. 

Garanti och begränsning av ansvar
Om du anser att Inredningsprogrammet inte håller sin del av det ingångna avtalet skall du snarast anmäla detta skriftligen till info@inredningsprogrammet.se .

Om ett fel bedöms föreligga äger Inredningsprogrammet rätt att om möjligt och inom skälig tid vidta de åtgärder som krävs för att avhjälpa felet. Om felet kan avhjälpas föreligger ingen rätt till återbetalning, prisreduktion, skadestånd eller annan typ av ersättning. Om felet inte kan avhjälpas har du rätt till prisavdrag i skälig omfattning. 

Om Inredningsprogrammet på ett väsentligt sätt bryter mot avtalet kan du som kund under vissa förutsättningar ha rätt att häva köpet. Först ska reklamation ha skett och Inredningsprogrammet ska ha försökt åtgärda felet. En begäran om hävning av köp ska vara skriftlig där du anger var i det väsentliga avtalsbrottet föreligger. Företagets totala skadeståndsskyldighet kan aldrig uppgå till mer än det du betalat för utbildningen.

Inredningsprogrammets ansvar är begränsat till det avtal som är ingånget i samband med köp. Du kan inte rikta andra anspråk mot företaget, till exempel för indirekta skador som utebliven anställning, utebliven vinst, produktionsbortfall, skador för tredje part, följdskador eller likande.

Inredningsprogrammet förbehåller sig rätten att när som helst, utan att uppge skäl, säga upp avtalet med omedelbar verkan. Vid en sådan uppsägning kommer hela summan som du betalat för din pågående utbildning eller kurs återbetalas till dig.

Upphovsrätt/Immateriell rätt
Inredningsprogrammet.se äger rättigheterna till det material som tillhandahålls på hemsidan och i kursportalen. Det är förbjudet enligt lag att kopiera, sprida eller använda materialet på annat sätt än vad som krävs för att du ska kunna genomföra din utbildning eller kurs.

Du äger upphovsrätten till de inlämningsuppgifter som du lämnar in. Dina inlämningar kommer inte att delas till tredje part av Inredningsprogrammet utan ditt skriftliga samtycke (t ex på sociala medier och liknande).

Tvistelösning
Vårt mål är 100 % nöjda deltagare. Vid klagomål vill vi att du i första hand kontaktar oss så att vi får möjlighet att försöka lösa situationen. Om det inte är möjligt att komma till en överenskommelse finns möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Tvister som inte kan lösas på annat sätt avgörs i allmän domstol enligt svensk lag med Hudiksvalls tingsrätt som första instans.

Köp av presentkort:

Våra presentkort trycks och paketeras efter beställning och omfattas därför inte av ångerrätten. Presentkortet är normalt giltigt under 12 månader från köp om inte annat särskilt har angetts.

Köp av hemsida:

Dina åtaganden som kund
För att hemsidan ska kunna levereras ansvarar du som kund för att
– följa den steg-för-steg guide som medföljer vid köp av tjänsten
– Informationen ska överlämnas digitalt på det sätt som beskrivs i tjänsten

När hemsidan har levererats äger du som kund rättigheterna till sidans innehåll och har rätt att ändra och redigera sidan enligt egna framtida önskemål. Observera att du inte äger rätt att sälja vidare design eller kodning på sidan och själv ansvarar för eventuella påföljder vid sådana regel- eller lagbrott.

För dig som vill kunna göra mindre ändringar på din hemsida (t ex av text, bild och färg) utan att påverka sidans grundstruktur medföljer lathundar som beskriver hur du ändrar rubrik, text och bild.

Leverans
Som kund ska du överlämna din information till företaget inom 12 månader från köpets genomförande. Om ingen information överlämnats efter 12 månader anses avtalet fullgjort från vår sida och inga pengar återbetalas.

Din hemsida levereras inom avtalat antal dagar. Leveranstid anges i offerten.

Vi förbehåller oss rätten att förlänga leveranstiden om plötsliga och oväntade händelser skulle uppstå så som sjukdom eller tekniska problem som ligger utanför vår kontroll och påverkan.

Vi förbehåller oss rätten att frånsäga oss uppdrag om samarbetet inte skulle fungera tillfredställande.

Serviceavtal
Avgiften faktureras årsvis i förskott. Start sker i samband med att hemsidan levereras eller vid överenskommet datum.

I abonnemanget ingår

  • Uppdatera hemsidan när ny programvara släpps så den inte blir gammal
  • Uppdatera och kontrollera brandvägg varje månad så ni har ett säkert skydd
  • Uppdatera aktuella tillägg på hemsidan
  • Hjälp med att återställa lösenord och login uppgifter och kund förlorar dessa.

Avtalet gäller i 12 månader med en ömsesidig uppsägningstid om 1 månad. Vid utebliven skriftlig uppsägning förlängs avtalet med 12 månader åt gången. Fakturering sker med 30 dagar netto vid utsatt leveransdatum. 25% mervärdesskatt (moms) tillkommer på alla priser.

INTEGRITETSPOLICY
Framstegslabbet AB (559266-1481) (Nedan: Inredningsprogrammet) är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som insamlas när du besöker vår webbplats, lärplattform, vid kontakt samt vid köp. Den information som du tillhandahåller oss kommer att behandlas och skyddas i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy.

Genom att fylla i dina uppgifter via vår hemsida, eller ge dina uppgifter till oss vid t ex mejlkontakt, accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Du godkänner även att vi kan komma att skicka information till dig. Innan du anger dina uppgifter är det därför viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy.

Det är frivilligt för dig att lämna personuppgifter till oss. Vi behöver dock dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig.

Vad menas med olika begrepp?

Personuppgifter innebär information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter t ex insamling, registrering och lagring.

Vilka personuppgifter samlar inredningsprogrammet in?
Webbplatsen har utformats för att minimera mängden personuppgifter som behandlas och vi kommer enbart att efterfråga personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden om du har kontaktat oss via mejl eller köpt en utbildning. 

Personuppgifter som samlas in kan vara följande:

Person- och kontaktinformation
, såsom exempelvis namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Dessa uppgifter inhämtas när du fyller i kontaktformuläret eller köper en utbildning. Person- och kontaktinformation är nödvändiga uppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande mot dig när du använder våra tjänster.

Vad gör Inredningsprogrammet med insamlade personuppgifter?
Uppgifterna används för att vi ska kunna genomföra våra åtaganden mot dig. Genom att godkänna denna integritetspolicy godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
1. tillhandahålla de utbildningstjänster som du köper av oss
2. kommunicera med dig när du har tagit kontakt med oss
3. fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
4. analysera användande och efterfrågan för att förbättra och vidareutveckla våra tjänster
5. förebygga, begränsa och utreda missbruk av webbplatsen och våra tjänster

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att övervaka och lagra den trafik och det som sker via webbplatsen i syfte att förbättra webbplatsen.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Inredningsprogrammet lämnar inte ut personuppgifter till tredje part förutom när det krävs för att fullfölja våra åtaganden genom avtal, lagar och förordningar. Exempel kan vara leverantörer av betalningslösningar och ekonomiska bokföringssystem.

Lagring av dina personuppgifter
Dina personuppgifter lagras i vårt datasystem endast så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Användande av tjänster innefattar användandet av lärplattformen och kontakt med Inredningsprogrammet.

Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar gällande dig. Du har även rätt att få information om i vilket syfte dina personuppgifter behandlas och justera felaktig information om dig.  Du har även rätt att begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter. Om det inte finns legala skyldigheter för oss, som hindrar radering, kommer vi på din begäran att radera samtliga icke-nödvändiga personuppgifter gällande dig. Om du vill radera, justera eller erhålla information om lagrade personuppgifter skickar du e-post till info@inredningsprogrammet.se

Kontakt
Framstegslabbet AB (Inredningsprogrammet) är personuppgiftsansvarig och ansvarar således för behandling av dina personuppgifter enligt ovan och är föremål för svensk dataskyddslagstiftning. Om du har frågor skickar du e-post till info@inredningsprogrammet.se

© 2023 All Rights Reserved.

Rulla till toppen
Hur kan vi hjälpa dig?

Vi återkommer med svar så snart vi har möjlighet, oftast inom 24 timmar.