fbpx
STARTA IDAG
MÖJLIGHET TILL RÄNTEFRI DELBETALNING
LÄS I DIN EGEN TAKT
Bli inredare

Vill du bli Inredningsarkitekt?

Läs mer om olika utbildningar inom inredning

Det finns många utbildningar att välja mellan för dig som vill arbeta med inredning. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp för att hitta vad som passar just dig – Högskola, Folkhögskola eller en privat distansutbildning?

Högskoleutbildning till Inredningsarkitekt

Inredningsarkitekter har en akademisk utbildning vilket betyder att de har studerat på högskola. Utbildningen omfattar 300 hp vilket motsvarar studier på heltid i fem år.

De första tre åren utgörs av en kandidatutbildning och de sista två åren läser du en masterutbildning.

I Sverige finns två utbildningar till inredningsarkitekt. Den ena finns i Göteborg och den andra i Stockholm. Utbildningarna kan inte läsas på distans.

Högskolan för Konst och Design i Göteborg
Här studerar du tillsammans med andra studenter på en konstnärlig utbildning i design. För att bli inredningsarkitekt behöver du välja rumslig gestaltning i alla dina valbara projekt/kurser. Det är viktigt för att du senare ska kunna söka och få titel inredningsarkitekt.

HDK tar in ungefär 35 till 40 studenter varje år på det konstnärliga kandidatprogrammet i design. Kandidatprogrammet läser du de första tre åren och därefter börjar du på din tvååriga masterutbildning.

Länk till HDK hittar du HÄR.

Konstfack i Stockholm
På konstfack läser du programmet Inredningsarkitektur och möbeldesign. Precis som i Göteborg är kandidatprogrammet tre år och därefter börjar du ditt masterprogram i rumslig gestaltning som är två år.

Konstfack tar in 15 studenter varje år.

Länk till konstfack hittar du HÄR.

 

Du söker utbildningarna på antagning.se

Du behöver grundläggande behörighet för högskola.

Kontrollera noga vilka datum som gäller och vilka dokument du behöver ladda upp för att styrka din behörighet. 

När du anmält dig på antagning.se kompletterar du din ansökan med ett antagningsprov. Vad antagningsprovet består av och hur du ska lämna in framgår på hemsidan får både HDK och Konstfack. Antagningsproven ser olika ut varje år.

Konkurrensen om platserna är hård och många väljer därför att förbereda sig för antagningsprovet genom andra konstnärliga kurser och utbildningar.

I utbildningen till inredningsarkitekt läser du på högskolenivå och utforskar begrepp, idéer och föreställningar om rumslighet, rymd, material, former, färg, ljud, ljus osv. Du undersöker sociala, privata och offentliga miljöer och vilka olika aspekter som finns representerade (och inte representerade).

Du läser kurser inom inredningsarkitektur, möbeldesign, materialteknik, designhistoria och presentationstekniker. Därutöver lär du dig mer om designmetodik och designkritiska perspektiv för att kunna fatta medvetna beslut omkring till exempel tillgänlighet, inkludering och hållbarhet. 

Utbildningen till inredningsarkitekt är både teoretisk och praktisk där du får testa att arbeta i flera olika material, ta fram prototyper och gestalta förslag på olika sätt. Du tränas i att tänka experimentellt och utanför det förväntade. 

Genom att arbeta med olika typer av platser och kontexter ger utbildningen förståelse för hur normer, traditioner och historia påverkat interiörer, gemensamma rum och arkitektur och hur det i sin tur påverkar mänskligt beteende. En fördjupad förståelse för rummens och möblers etiska, kulturella och politiska betydelser är en central del av utbildningens senare del.

Mer information hittar du på respektive hemsida för HDK och Konstfack.

Inredningsarkitekter arbetar främst i den privata sektorn. Ungefär hälften är anställda på arkitektkontor eller inredningsarkitektkontor. Resterande är egenföretagare. Bara ett fåtal är anställda i offentlig sektor.

I Sverige finns det ungefär 600 utbildade inredningsarkitekter. Enligt Saco råder balans på arbetsmarknaden just nu. Arbetslösheten beräknas till ungefär 2 %.

Du kan läsa mer om det här.

Sedan mer än tio år är det färre inredningsarkitekter som utbildas än vad som går i pension.  Prognosen för nyexaminerade inredningsarkitekter är därför liten konkurrens 2026.

Framtidsutsikterna kan du läsa mer om här.

Ingångslönen för en inredningsarkitekt ligger på ca 33 000 kr.

Beroende på var du arbetar och vilken roll du har (t ex medverkande arkitekt, handläggande arkitekt, ansvarig arkitekt eller chefsarkitekt) kan lönen efter ca 10 år variera mellan 33 500 kr och 54 000 kr per månad.

Mer information hittar du fackförbundet SACOS hemsida här.

Inredningsarkitekter kan arbeta som projektledare, förvaltare och upphandlare. En del inredningsarkitekter formger möbler, då ofta i kombination med att rita platsbyggda inredningar till stora projekt.

När inredningsarkitekter är anställda på arkitektkontor finns sällan någon skarp gräns mellan den projekterande arkitektens och inredningsarkitektens arbetsuppgifter. Ofta pågår ett samarbete mellan flera olika roller där var och en bidrar med sin egen kompetens och erfarenhet.

Inredningsarkitekt är inte en skyddad titel i Sverige. Det betyder att det är fritt för vem som helst att kalla sig inredningsarkitekt. Som du förstår betyder det inte att det är lämpligt. 

Om du använder titeln Inredningsarkitekt förväntar sig både arbets- och uppdragsgivare att du har fem års akademiska studier bakom dig och att du kan leva upp till ansvaret som följer med din anställning eller ditt konsultuppdrag.

Som komplement till det fria begreppet inredningsarkitekt har Sveriges Arkitekter infört skyddade yrkestitlar. Dessa fungerar som ett intyg för utbildning och erfarenhet.

Yrkestitlarna är skyddade varumärken och får endast användas av de som fått Sveriges Arkitekters erkännande samt är medlemmar i förbundet.

För inredningsarkitekter är den skyddade titeln Inredningsarkitekt SIR.

Ansökan om medlemskap finns på Sveriges Arkitekters hemsida

För dig som inte vill eller kan studera till  inredningsarkitekt finns flera andra alternativ. Mer information hittar du längre ned på sidan.

Utbildning på folkhögskola

Det finns tre folkhögskolor som har utbildningar till inredare.

Utbildningarna är 1 åriga, på gymnasienivå och går att läsa med CSN. Vänligen notera att vi inte kan uttala oss om utbildningarnas innehåll eller upplägg. Läs gärna mer på respektive hemsida och se om utbildningarna passar ditt behov och dina förutsättningar.

Distansutbildning
Certifierad inredare & Homestylist

Att betala för en privat utbildning är vanligt och förekommer i flera olika branscher. Varje privat utbildare väljer själv vad utbildningen ska innehålla och hur den ska utformas. Det finns utbildningar som motsvarar gymnasienivå och enklare kurser. 

Den stora fördelen med privata utbildningar är att de är lättillgängliga. Ofta bedrivs de helt eller delvis på distans. När du blir antagen till utbildningen är du en bra bit på väg mot ditt drömyrke.

En nackdel är att det inte går att läsa med CSN. Du behöver därför säkerställa att du kan försörja dig på annat sätt under studietiden. Vanligast är att man studerar på deltid vid sidan av arbete eller föräldraledighet.

En annan nackdel är att du själv måste betala utbildningskostnaden och att det kan vara svårt att veta vad det är man köper. Kvaliteten på utbildningarna kan variera och samtidigt som det är svårt att jämföra utbildningarna med varandra.

 

Om du utbildar dig till inredningsarkitekt på högskola läser du en akademisk utbildning där en veckas godkända studier motsvarar 1,5 hp. Akademiska studier kännetecknas av att du lär dig hantera stora textmängder där du självständigt förväntas kunna plocka ut det väsentliga budskapet.

Under en kurs på fem veckor förväntas du läsa in mellan 600 och 1500 sidor litteratur beroende på ämne. Det är inte tänkt att du ska lära dig allt från pärm till pärm utan att du ska reflektera, dra slutsatser, bilda nya lager av kunskap och fördjupa förståelsen av ditt ämne. 

Akademiska studier kännetecknas också av det vetenskapliga skrivandet och av vetenskaplig metodik. Här finns ingen plats för löst tyckande och allmänna åsikter utan varje påstående bör knytas till vetenskapliga texter eller teorier. 

 

Studier på gymnasienivå handlar generellt om konkreta kunskaper. Textmängderna är mindre och är sammanfattade så att bara det viktiga kvarstår. Man kan säga att lärare och författare redan har gjort grovarbetet, vilket gör det enklare att lära sig det viktiga. 

För dig som tänker läsa till Certifierad inredare hos Inredningsprogrammet betyder det att kursmaterialet i varje del är tydligt, konkret och rakt på sak. Du behöver inte läsa några stora textmängder och förväntas inte göra självständiga vetenskapliga analyser.

För att ytterligare konkretisera skillnaderna mellan inredningsarkitekten och inredaren kan man kanske säga att

Inredningsarkitekten är tränad i abstrakta resonemang som att fundera över vad en stol egentligen är, vad den betyder och gör för människa och samhälle.

Den certifierade inredaren är tränad i att ta reda på hur kunden vill sitta, vilken stil som passar och föreslår därefter en konkret stol som möter behovet.

Inredaren är oftast hands on och arbetar ofta med mindre projekt än inredningsarkitekten som istället kan fungera som projektledare och upphandlare med ansvar för att inreda en hel skola, sjukhusavdelning osv.

Det ena är inte bättre än det andra. Båda behövs.

Begreppet Certifikat används inom många olika branscher och har kommit att få betydelsen att kunskaperna är bedömda och verifierade enligt på förhand fastslagna kriterier.

Den som utfärdar certifikatet går i god för att mottagaren har de kunskaper och färdigheter som beskrivs i certifikatet.

Begreppet är i grund och botten oreglerat och därför kan i princip vem som helst utfärda ett certifikat. Som utbildningsanordnare är det viktigt för både rykte och trovärdighet att de studenter som får ett certifikat faktiskt har de kunskaper som beskrivs, när de går ut på arbetsmarknaden.

Om du överväger att välja en utbildning där ett certifikat ingår kan du förslagsvis undersöka vad som ingår i utbildningen och vilka kunskaper som intygas i certifikatet. Du kan också titta på utbildningsplanen och se om innehållet motsvarar ditt behov och dina förväntningar.

Andra viktiga frågor kan vara att undersöka vilken formell kompetens som finns hos utbildaren gällande att skapa utbildningar och bedöma kunskaper?

Du har säkert fler frågor – kontakta de utbildningsanordnare som intresserar dig och fråga allt du undrar innan du gör ditt val.

Kvaliteten på den privata marknaden svår att bedöma. När du gjort ditt val och påbörjat utbildningen är det inte längre möjligt att ångra sig om kvaliteten inte motsvarar förväntningarna, förutsatt att utbildaren inte har infört en utökad garanti.

Alla privata utbildningsanordnare driver företag med krav på lönsamhet. Företag köper därför marknadsföring och marknadsföringsstrategierna kan se väldigt olika ut. Många väljer att köpa platser på sidor som ser officiella ut så som Studier.se, Studentum, Yrkesutbildningar.se mfl.

Som kund är det viktigt att känna till att sidor som dessa inte är officiella utan företagssidor där företag säljer tjänster till andra företag. För att presentera sig betalar man ofta en årlig avgift och provision på varje köp vilket läggs på utbildningsavgiften.

Det är naturligtvis inte fel att berätta om sitt företag för potentiella kunder och studenter. Det måste alla företagare göra på ett eller annat sätt.

I din marknadsundersökning ska du dock vara medveten om att det finns information som ger sken av att vara neutral men som i allra högsta grad handlar om betald marknadsföring. På samma sätt kan företag betala för att placera olika märken på sin hemsida, t ex kreditvärderingar osv. 

Du bör därför vara sunt skeptisk till alla markörer som är placerade för att inge trygghet till dig som kund. Det som påstås kan vara sant, men det kan också vara köpt och en del i säljstrategin.

Det finns flera olika utbildningsanordnare med olika upplägg och innehåll i sina utbildningar. Prisnivåerna varierar mellan olika aktörer. 

Vi listar de aktörer vi känner till nedan. Vänligen notera att vi inte kan uttala oss om utbildningens kvalitet hos de olika företagen. Jämför och välj utifrån dina egna behov och preferenser.

© 2023 All Rights Reserved.

Rulla till toppen
Hur kan vi hjälpa dig?

Vi återkommer med svar så snart vi har möjlighet, oftast inom 24 timmar.