fbpx

Arts and Crafts

Att utforska skönheten och hantverket i Arts and Crafts-rörelsen

Igår kikade vi lite på 1800-talets tre första faser och idag tänkte vi  utforska en fascinerande konstnärlig och hantverksmässig rörelse som har sitt ursprung i slutet av 1800-talet – Arts and Crafts. Rörelsen hade som mål att hedra hantverkets skönhet och uppmuntra till hög kvalitet och manuell skicklighet vilket fick en enorm påverkan på konst, design och arkitektur.

Låt oss dyka in i historien, principerna och arvet av Arts and Crafts och upptäcka varför rörelsen fortfarande är relevant och inspirerande än idag.

Historien bakom Arts and Crafts

Arts and Crafts-rörelsen uppstod som en reaktion på den industriella revolutionens massproduktion och standardisering. Konstnärer, designers och arkitekter började ifrågasätta de anonyma och själlösa föremålen som tillverkades i fabriker och strävade efter att återuppliva skönheten i handgjorda produkter. Den brittiske konstnären och författaren William Morris blev en av de främsta förespråkarna för Arts and Crafts och hans verk kom att symbolisera rörelsens ideal.

Principer och ideal

Arts and Crafts-rörelsen värdesatte en rad ideal och principer. En av de mest framträdande var att upprätthålla samspelet mellan form och funktion. Föremål skulle inte bara vara vackra att se på, utan också fylla en praktisk funktion i människors vardag. Dessutom betonades ärlighet i material och konstruktion. Att visa hur något var gjort och att använda naturliga material var viktigt för att förmedla äkthet och hållbarhet.

Påverkan på konst, design och arkitektur

Arts and Crafts-rörelsen hade en betydande inverkan på konstnärliga och hantverksmässiga discipliner. Inom konsten uppmuntrade rörelsen till handgjorda illustrationer, träsnideri och tryck. Designområdet omfamnade hantverksmässiga möbler, textilier och keramik. Inom arkitekturen påverkade Arts and Crafts-rörelsen utformningen av hus och byggnader genom att framhäva hantverk och traditionella byggtekniker.

Även om Arts and Crafts-rörelsens storhetstid kanske har passerat, fortsätter dess ideal att vara relevanta. I dagens värld av massproduktion och konsumism har det uppstått ett växande intresse för handgjorda och unika produkter. Många människor värdesätter den personliga känslan och det djupare förhållandet till ett föremål som skapas för hand.

I Sverige...

Arts and Crafts-rörelsen hade inverkan på utvecklingen i Sverige på flera sätt. Här kommer några exempel

Design och hantverk: Arts and Crafts-rörelsen inspirerade svenska formgivare och hantverkare att skapa handgjorda produkter med hög kvalitet och skönhet. Rörelsens ideal om ärlighet i material och konstruktion, samt betoningen av handarbete och traditionella tekniker, påverkade utformningen av möbler, textilier, keramik och andra hantverksprodukter i Sverige. Många svenska formgivare och konstnärer tog till sig Arts and Crafts-estetiken och skapade unika och vackra föremål som blev mycket eftertraktade.

Arkitektur och stadsplanering: Arts and Crafts-rörelsens ideal om att integrera arkitektur och natur samt att använda lokala material och traditionella byggtekniker påverkade utformningen av svenska byggnader och stadsplanering. Rörelsens betoning på att skapa harmoni mellan byggnader och deras omgivningar resulterade i en ökad medvetenhet om landskapsarkitektur och miljödesign. Många svenska arkitekter och stadsplanerare anammade Arts and Crafts-ideal och skapade vackra och funktionella miljöer som smälte samman med naturen.

Konstnärlig utbildning och utbyte: Arts and Crafts-rörelsens filosofi om att integrera konst, hantverk och design blev en viktig inspirationskälla för utbildning inom dessa områden i Sverige. Många konstskolor och institutioner i Sverige anammade Arts and Crafts-idealen och fokuserade på att utbilda studenter i handgjorda tekniker och kreativt uttryck. Dessutom skedde ett utbyte av idéer och kunskap mellan svenska och brittiska konstnärer och formgivare, vilket bidrog till spridningen av Arts and Crafts-influenser i Sverige.

Hantverkets vänner och Svenska Hemslöjdföreningen

Arts and Crafts-rörelsen hade en stark koppling till de svenska föreningarna Hantverkets Vänner och Svenska Hemslöjdföreningen. Dessa föreningar delade Arts and Crafts-idealens fokus på att främja hantverkets skönhet, upprätthålla hög kvalitet och stärka hantverkstraditioner.

Hantverkets Vänner (bildad 1874) var en förening som hade som mål att bevara och utveckla hantverket i Sverige. Föreningen strävade efter att höja standarden på hantverksprodukter och skapa bättre arbetsvillkor för hantverkare. De betonade betydelsen av äkta och gediget hantverk samt användningen av naturliga material. Hantverkets Vänner delade många av Arts and Crafts-rörelsens principer och samarbetade ofta med brittiska konstnärer och formgivare inom Arts and Crafts-sfären. De främjade utbildning inom hantverk och arbetade för att ge hantverkare möjligheter att utvecklas och visa upp sina verk.

Svenska Hemslöjdföreningen (grundad 1899) var en annan förening som var nära knuten till Arts and Crafts-rörelsen. Deras fokus låg på att bevara och främja traditionellt hantverk och hemslöjd i Sverige. Föreningen betonade värdet av handgjorda produkter, kreativitet och skönhet. De stödde utbildning och forskning inom hantverk samt organiserade utställningar och marknader för att främja försäljningen av hantverksprodukter. Svenska Hemslöjdföreningen var starkt influerad av Arts and Crafts-rörelsens ideal och verkade för att bevara och utveckla hantverkstraditioner på lokal, regional och nationell nivå.

Både Hantverkets Vänner och Svenska Hemslöjdföreningen spelade en betydande roll i att främja Arts and Crafts-estetiken och principerna i Sverige. Genom att organisera utbildningar, utställningar och försäljningsmöjligheter bidrog de till att sprida kunskap om hantverkets skönhet och uppmuntra till hög kvalitet och handgjort arbete. Dessa föreningar fortsätter att vara aktiva än idag och arbetar för att bevara och utveckla hantverkstraditioner och främja hantverkets betydelse i det svenska samhället.

Några bildexempel från Arts and Crafts arkitektur

Okej då vet vi lite mer och ska kika på två bilder och se vad vi känner igen 😊

Red House, England

Red House i Bexleyheath, England är kanske den mest kända byggnaden som hör till stilen Arts and Crafts.

Byggnaden är ritad av den brittiske arkitekten Philip Webb, en nära medarbetare till William Morris, och huset var också tänkt att bli Morris’ eget hem.

Red House kännetecknas av dess röda tegelfasad, sneda tak, fönster med blyinfattat glas och detaljerad träsnideri. Byggnaden visar Arts and Crafts-estetikens betoning på ärliga material, handgjorda detaljer och integrering med naturen.

Genom att bryta upp arkitekturen i flera delar ser byggnaden ut att vara tillbyggd i flera omgångar – men den är alltså uppförd vid ett och samma tillfälle.

Gamble House, Kalifornien USA

Gamble House är en framstående Arts and Crafts-byggnad designad av de amerikanska arkitekterna Charles och Henry Greene.

Byggnaden har en robust träfasad, överhängande tak med utsmyckade takfotsdetaljer, konstfulla träsniderier och många detaljerade fönster.

Arts and Crafts-stilen betonar samspelet mellan arkitektur och naturen, och Gamble House integrerar detta genom att ha generösa utrymmen utomhus och stora fönster som bjuder in den omgivande trädgården.

Design som är typisk för stilen arts and crafts

Arts and Crafts-rörelsen hade en stark inverkan på designvärlden och skapade en distinkt estetik som är kännbar än idag. Typiska stildrag är

Ärlighet i material: En central princip inom Arts and Crafts-design var att ärligt visa och använda naturliga material. Designerna uppmuntrade till att visa träets ådring, använda äkta sten och betona de naturliga egenskaperna hos materialen. Det handlade om att värdesätta och hedra materialet snarare än att dölja det bakom överflödiga dekorationer eller målningar.

Handgjorda detaljer: Arts and Crafts-design betonade vikten av handgjorda detaljer och skickligt hantverk. Formgivare och konstnärer inom rörelsen strävade efter att skapa unika och individuellt tillverkade föremål med uppmärksamhet på fina detaljer. Sniderier, textila mönster, keramikdekorationer och blyinfattat glas var vanliga inslag i Arts and Crafts-design och bidrog till att skapa föremål av hög kvalitet och skönhet.

Enkelhet och funktionalitet: Arts and Crafts-design var inte överdådig eller överdrivet dekorativ. Istället eftersträvade den enkelhet och funktionalitet. Formerna var ofta rena och harmoniska, och designerna strävade efter att skapa föremål som var användbara i vardagen. Det handlade om att skapa föremål som fyllde en funktion samtidigt som de var estetiskt tilltalande.

Geometriska mönster: Geometriska mönster var vanliga inom Arts and Crafts-design. Designerna använde ofta geometriska former som kvadrater, rektanglar och trianglar i mönster och detaljer. Dessa mönster kunde återfinnas i textilier, tapeter, kakel och andra dekorativa element.

Inspiration från naturen: Arts and Crafts-design hämtade mycket av sin inspiration från naturen. Mönster och motiv som blommor, bladverk, djur och landskap var vanligt förekommande i textilier, keramik och dekorativa föremål. Det fanns en strävan att återskapa naturens skönhet och integrera den i det dagliga livet.

Integrering av konst och hantverk: Arts and Crafts-rörelsen betonade vikten av att förena konst och hantverk. Designerna betraktades som konstnärliga uttryck, och hantverket var centralt för att skapa dessa konstverk. Det fanns en stark känsla av samarbete mellan formgivare, konstnärer och hantverkare för att skapa föremål som var både estetiskt tilltalande och högkvalitativa.

Okej - och hur ser det då ut?

Blyinfattat glas

Blyinfattat glas användes vanligtvis i fönster, lampskärmar och dekorativa föremål. Blyet i glaset möjliggjorde skapandet av detaljerade mönster och färgglada glaspaneler som bidrog till en intim och vacker atmosfär genom att sprida ljuset på ett mjukt och subtilt sätt.

Naturmotiv

Mönster inspirerade av naturen var utbredda inom Arts and Crafts-stilen. Blommor, bladverk, fåglar och andra naturmotiv användes i textilier som tapeter, gardiner, kuddar och mattor. Dessa mönster förmedlade en känsla av harmoni med naturen och skapade en fridfull och organisk atmosfär i rummen.

Handmålad keramik

Handmålad keramik var en annan populär detalj inom Arts and Crafts-stilen. Fat, vaser, tallrikar och andra keramiska föremål var dekorerade med handmålade mönster inspirerade av naturen eller geometriska former. Mönstren gav en unik och individuell touch till föremålen samtidigt som de förmedlade en känsla av konstnärlighet och skönhet. Viktigt var att det inte var helt perfekt – det ska synas att det är en handgjord produkt!

 

I morgon skuttar vi vidare och kikar på vad hantverket i Sverige bjöd på vid den här tiden, eller så kikar vi på den mjuka härliga stilen Jugend. Vi får helt enkelt se vad som får komma först. Häng med!

Rulla till toppen
Hur kan vi hjälpa dig?

Vi återkommer med svar så snart vi har möjlighet, oftast inom 24 timmar.